Kontakt

MsKS Komárno

Hradná 1
945 01  Komárno

 

Mónika Csengel

T +421 905 892 580

csengel.monika@gmail.com 

 

Základná organizácia Csemadok Komárno
nám. Kossutha 3.
945 01 Komárno
 

László Stubendek
T +421 905 275 455
stubendek.laszlo@gmail.com   

 

 

István Stubendek, vedúci zboru

T +421 910 135 623
stubendek@gmail.com

 

Tamás Pfeiferlik,  predseda zboru
T +421 903 926 716

concordiakorus@gmail.com

 

E info( at )concordia.sk

mapa concordia