Všetky podujatia

2013.04.27

2013.05.12

16:00 - 18:00 - Kaplnka sv. Anny , Komárno

2013.05.19

2013.05.25

2013.06.21

2014.05.17

11:00 - 14:00 - Kodályove dni, Galanta

2014.06.07

2014.12.21

2017.03.15

17:00 - 18:00 - Po stopách Kodálya 2017
18:00 - 20:00 - Po stopách Kodálya 2017

2017.04.28

18:00 - 20:00 - Po stopách Kodálya 2017

2017.05.27

10:00 - 20:00 - Po stopách Kodálya 2017